Windows Resource Protection kunde inte starta reparationstjänsten - SFC Error

När du kör systemfilkontrollen (Sfc.exe) med parametern /scannow att återställa saknade eller skadade systemfiler kan följande fel uppstå.

Windows Resource Protection kunde inte starta reparationstjänsten

Dessutom kan du få problem med att köra Windows Installer-installationsfiler och installera korrigeringar från Windows Update.

Detta händer om tjänsten TrustedInstaller (Windows Modules Installer) är inaktiverad. Tjänsten TrustedInstaller har full åtkomst till Windows Resource Protection (WRP) -filer och registernycklar, och dessa tjänster måste köras för att återställa saknade eller skadade WRP-resurser. Tjänsten TrustedInstaller startar på begäran när du kör systemfilkontrollen.

Använd dessa steg för att återställa servicestartstypen för Windows Modules Installer- tjänst.

1. Tryck på Winkey + R för att starta dialogrutan Kör, skriv Services.msc och tryck ENTER

2. Dubbelklicka på Windows Modules Installer

3. Ställ in sin starttyp på Manuell

4. Klicka på OK.

För att uppnå samma med hjälp av kommandoraden, öppnar du Kommandotolken som administratör. Kör följande kommandon och tryck ENTER efter varje rad.

 sc config trustedinstaller start= demand net start trustedinstaller 

Det borde lösa problemet. Ett annat alternativ skulle vara att köra Sfc /scannow i offline-läge (Windows Recovery Environment).

Den här artikeln är ursprungligen skriven för Windows Vista och 7, men gäller mycket Windows 8 och Windows 10 också.

Relaterade Artiklar