Visa "Kör som annan användare" Kommando i Windows 10 Startskärm

Alternativet ”Kör som olika användare” -kontextmenyn låter dig köra bat, cmd, exe, msc eller msi-filer som en annan användare. Alternativet för kontextmenyn visas inte som standard för fästade objekt på Windows 10-startskärmen, men kan läggas till med en registerinställning eller grupppolicy.

“Kör som olika användare” - Visa på Start i Windows 10

Starta Regedit.exe och gå till följande gren:

 HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer 

(eller)

 HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer 

Skapa ett DWORD-värde med namnet ShowRunAsDifferentUserInStart och ställ in dess värdedata till 1. Avsluta registerredigeraren.

REG-fil

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "ShowRunAsDifferentUserInStart"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "ShowRunasDifferentuserinStart"=dword:00000001 

Den här inställningen motsvarar följande grupppolicyinställning:

 Administrativa mallar | Startmeny och Aktivitetsfält | Visa kommandot "Kör som annan användare" på Start 

Du kan konfigurera detta som per användare eller per maskininställning efter behov.

Relaterade Artiklar