Vad är Windows10Upgrade-mappen och kan jag ta bort den?

Windows10Upgrade-mappen som finns på C: \ eller systemenheten används av Windows 10 Upgrade Assistant. När du uppdaterar Windows 10 med detta också, laddas Windows 10 image ESD-filen ned till den här mappen.

Om Windows-uppgraderingsprocessen har gått igenom och systemet fungerar bra kan du ta bort den här mappen på ett säkert sätt.

För att ta bort Windows10Upgrade-mappen avinstallerar du bara Windows 10 Upgrade Assistant-verktyget.

Öppna Windows-inställningar (WinKey + i), appar och funktioner.

Alternativt öppnar du "Program och funktioner" (appwiz.cpl) från den klassiska kontrollpanelen.

Rulla ner och högerklicka på Windows 10 Upgrade Assistant och välj Avinstallera

När detta har avinstallerats framgångsrikt tas mappen C: \ windows10 uppgraderas automatiskt.

Obs: Att använda Diskrensning är ett annat alternativ för att ta bort den här mappen. Mer information finns i artikeln Hur man tar bort Windows.old med hjälp av Disk Cleanup eller Storage Settings.

Se även

Vad är $ SysReset-mapp och kan jag ta bort den?

Relaterade Artiklar