Snabba upp Windows 10 Startmeny genom att inaktivera animeringseffekter

När de visuella effekterna är aktiverade som standard kan Windows 10 Start-menyn öppna lite långsamt, orsakad av animationseffekten från Start-ramen (fönstret) samt animeringen av element i Start-menyn.

Skärmdumpverktyg som jag använde kunde inte tydligt fånga animationseffekten för elementen i Start-menyn av någon anledning .

Du kan inaktivera följande visuella effekter för att påskynda visningen av Windows 10 Startmeny eller Start-skärmen.

Högerklicka på Start, klicka på System. Klicka på Avancerade systeminställningar. Under Prestanda klickar du på Inställningar och avmarkerar följande alternativ:

  • Animera kontroller och element inuti fönster
  • Animera fönster när du minimerar och maximerar

Startmenyn, såväl som dina programfönster kommer nu att laddas ganska snabbt.

Relaterade Artiklar