Skapa genvägar på webbplatsen (.URL) som öppnas i kanten

Dubbelklicka på genvägar på webbplatsen öppnas i allt du har angett som standardwebbläsare. Men om du vill skapa webbplatsgenvägar som alltid öppnas i Microsoft Edge oavsett vilken standardwebbläsare det är så här gör du.

Många av de inbyggda moderna eller Universal-apparna registrerar ett URL-protokoll som standard; till exempel kör kalkylator: från Kör-dialog startar Kalkylatorn. På samma sätt implementerar Microsoft Edge också ett URL-protokoll med namnet microsoft-edge:

För att skapa en webbplatsgenväg (.url) för google.com som öppnas i Edge använder du följande mål:

 microsoft-kant: //www.google.com 

Den resulterande filen kommer att vara av typen .URL (istället för standarden .LNK-fil), eftersom genvägsmålet är ett URL-protokoll.

I dialogrutan Egenskaper för webbplatsgenvägar kan du ändra ikonen och tilldela en genvägsknapp efter behov.

Relaterade Artiklar