Så här ser du din Windows 10-produktnyckel med manus

Det finns många verktyg för att extrahera produktnyckeln från ett live-system eller från registerskiva på en offline dator. Dessutom är här en snygg liten Vbscript som får produktnyckeln för din nuvarande Windows-installation - inget tredjepartsprogram krävs. Skriptet fungerar på Windows 7, 8 och Windows 10.

Visa Windows 10-produktnyckel med skript

Kopiera följande kod till Notepad och spara filen som GetProductKey.vbs.

 Alternativ Explicit Dim objshell, path, DigitalID, Result Set objshell = CreateObject ("WScript.Shell") 'Ställ in registernyckelsökväg Path = "HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \"' Registernyckelvärde DigitalID = objshell.RegRead (Sökväg & "DigitalProductId") Dim Produktnamn, ProductID, ProductKey, ProductData 'Hämta produktnamn, ProductID, ProductKey ProductName = "Produktnamn:" & objshell.RegRead (Path & "ProductName") ProductID = "Produkt-ID:" & objshell. RegRead (Path & "ProductID") ProductKey = "Installerad nyckel:" & ConvertToKey (DigitalID) ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey 'Visa messbox om spara i en fil Om vbYes = MsgBox (ProductData & vblf & vblf & "Spara i en fil?", VbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") sedan Spara ProductData End Om 'Konvertera binär till chars Funktion ConvertToKey (Key) Const KeyOffset = 52 Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Sista, knappsats1, infoga 'Kontrollera om OS är Windows 8 ärWin8 = (Nyckel (66) \ 6) Och 1 nyckel (66) = (Nyckel (66) och & HF7) eller ((isWin8 och 2) * 4) i = 24 kartor = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789" Gör nuvarande = 0 j = 14 Gör nuvarande = nuvarande * 256 ström = nyckel (j + keyOffset) + ström Nyckel (j + KeyOffset) = (Ström \ 24) Ström = Ström Mod 24 j = j -1 Loop Medan j> = 0 i = i -1 KeyOutput = Mid (Maps, Current + 1, 1) & KeyOutput Last = Current Loop Medan i> = 0 Om (isWin8 = 1) Sedan är tangentbord1 = Mitt (KeyOutput, 2, Last) insert = "N" KeyOutput = Replace (KeyOutput, keypart1, keyyp1 & insert, 2, 1, 0) If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput End If ConvertToKey = Mid (KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid (KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid (KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid ( KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid (KeyOutput, 21, 5) Slutfunktion 'Spara data i en fil Funktionsspara (Data) Dim fso, fName, txt, objshell, UserName Set objshell = CreateObject ("wscript. shell ") 'Hämta aktuellt användarnamn UserName = objshell.ExpandEnvelopStrings ("% UserName% ")' Skapa en textfil på skrivbordet fName =" C: \ Users \ "& UserName &" \ Desktop \ WindowsKeyI nfo.txt "Ställ in fso = CreateObject (" Scripting.FileSystemObject ") Ställ in txt = fso.CreateTextFile (fName) txt.Writeline Data txt.Close End Function 

Källa: Hämta Windows produktnyckel · GitHub

Dubbelklicka för att köra skriptet för att ta reda på produktnyckeln för din Windows-installation.

Produktnyckel hämtas med Vbscript

Relaterade Artiklar