Så här öppnar du fästa genvägar på webbplatsen med din standardwebbläsare (registerhackar)

Med funktionen Pinned Sites introducerad i Internet Explorer 9 kan du lägga till dina favoritwebbplatser i Aktivitetsfältet och / eller Start-menyn. Vi har sett att I artikel IE9 låter dig fästa genvägar på webbplatsen till aktivitetsfältet Windows 7. Om du klickar på genvägen för fastnat webbplats öppnar webbplatsen med Internet Explorer, oavsett vilken webbläsare du har valt som standard. I det här inlägget introducerar vi ett registerhack som låter dig öppna genvägar för anslutna webbplatser i din standardwebbläsare 1 .

Registerredigering

Ladda ner pinned-site-browser.zip, packa upp och kör den bifogade REG-filen. Innehållet i REG-filen är följande:

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Registry edit to open .Website files with whatever is your default browser ;Ramesh Srinivasan, the Winhelponline Blog ;Created on May 23, 1011 ;Modifed on Feb 17, 2016 ;Works in Windows 7, 8 and 10 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Microsoft.Website\shellex\ContextMenuHandlers\{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.website\UserChoice] ;The following line added so as to make this tweak work in 10 [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.website\UserChoice]

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Registry edit to open .Website files with whatever is your default browser ;Ramesh Srinivasan, the Winhelponline Blog ;Created on May 23, 1011 ;Modifed on Feb 17, 2016 ;Works in Windows 7, 8 and 10 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Microsoft.Website\shellex\ContextMenuHandlers\{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.website\UserChoice] ;The following line added so as to make this tweak work in 10 [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.website\UserChoice]

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Registry edit to open .Website files with whatever is your default browser ;Ramesh Srinivasan, the Winhelponline Blog ;Created on May 23, 1011 ;Modifed on Feb 17, 2016 ;Works in Windows 7, 8 and 10 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Microsoft.Website\shellex\ContextMenuHandlers\{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.website\UserChoice] ;The following line added so as to make this tweak work in 10 [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.website\UserChoice]

$config[ads_text6] not found

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Registry edit to open .Website files with whatever is your default browser ;Ramesh Srinivasan, the Winhelponline Blog ;Created on May 23, 1011 ;Modifed on Feb 17, 2016 ;Works in Windows 7, 8 and 10 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Microsoft.Website\shellex\ContextMenuHandlers\{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.website\UserChoice] ;The following line added so as to make this tweak work in 10 [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.website\UserChoice]

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Registry edit to open .Website files with whatever is your default browser ;Ramesh Srinivasan, the Winhelponline Blog ;Created on May 23, 1011 ;Modifed on Feb 17, 2016 ;Works in Windows 7, 8 and 10 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Microsoft.Website\shellex\ContextMenuHandlers\{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.website\UserChoice] ;The following line added so as to make this tweak work in 10 [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.website\UserChoice]

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Registry edit to open .Website files with whatever is your default browser ;Ramesh Srinivasan, the Winhelponline Blog ;Created on May 23, 1011 ;Modifed on Feb 17, 2016 ;Works in Windows 7, 8 and 10 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Microsoft.Website\shellex\ContextMenuHandlers\{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.website\UserChoice] ;The following line added so as to make this tweak work in 10 [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.website\UserChoice]

Genom att tillämpa detta ärver Microsoft.Website-filtyp (Pinned genvägar) inställningarna för filtyp för Internet-genväg (.URL) och fungerar på samma sätt som .URL-filer när du dubbelklickar, samtidigt som den kan fästas.

1 Ytterligare information

Genvägarna med fastklädda webbplatser liknar även normal internetgenvägar (.URL-fil), men den förstnämnda kan också innehålla ytterligare metaupplysning som navigeringsknappens färg, fönsterstorlek, Jumplist-uppgifter / kategorier etc. Dessa extra metadata ignoreras när du använder en tredjeparts webbläsare för att öppna genvägarna på den fastställda webbplatsen efter att ha använt registerhacket som nämns i denna artikel.

Fig 1: Innehåll i en normal internetgenväg (.URL-fil)

Fig 2: Innehållet i en genväg för fastgjort plats (. Webbplats)

Om du vill veta mer om meta-element som stöds av genvägen för anslutna webbplatser, se artikel Fästa webbplatser: Windows 7 Desktop Integration med Internet Explorer 9 på MSDN-webbplatsen.

Relaterade Artiklar