Rensa Cache för tillfälliga Internetfiler för en särskild webbplats

När du utformar webbsidor kan du behöva tömma webbläsarens cache ofta så att webbläsaren läser uppdaterade formatmallar och skript istället för att återanvända dem från cachen. Att använda ett cache-rensningsverktyg som CCleaner kan hjälpa, men de tar bort cachen för alla webbplatser. Detta är inte ett alternativ om du vill bevara den temporära internetfilens cache för andra webbplatser.

Här är ett sätt att rensa Internet Explorer-cache för en viss domän så att cachade objekt för andra domäner förblir opåverkade.

Rensa cache för en särskild webbplats

Internet Explorer Developer Tools har ett alternativ att rensa den temporära cache för Internet Files för en viss domän. Starta Internet Explorer och öppna webbplatsen som du vill rensa cachen för. Tryck på F12 för att starta utvecklarverktyg. Klicka på fliken Nätverk i verktyg för utvecklare och klicka på ikonen för tydlig cache, som visas på den här bilden:

I äldre versioner av Internet Explorer finns det ett alternativ som heter Clear Browser Cache för det här domänet ... under Cache-menyn i Developer Tools. Menyalternativet har sedan tagits bort. Om du använder en gammal version av IE, se den här skärmdumpen.

Relaterade Artiklar