Lägg till Bash till högerklickmenyn för mappar i Windows 10

Så du installerade Bash i Windows 10 (Jubileumsuppdatering v1607) och undrar hur du lägger till den till högerklickmenyn för mappar, som det inbyggda alternativet “Öppna kommandofönstret här”? Här är en registerredigering för att lägga till "Bash här" i snabbmenyn för mappar och skrivbord.

Ladda ner bash_here.zip och kör den bifogade REG-filen bash_here.reg.

Nu kommer du att se "Bash här" när du högerklickar på skrivbordet, mappen eller ett tomt område i en mapp (katalogbakgrund). Att välja "Bash här" skulle starta Bash i den aktuella katalogen där kommandot startades.

REG-filens innehåll

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\bash] @="Bash here" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\bash\command] @="c:\\windows\\system32\\bash.exe" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\bash] @="Bash here" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\bash\command] @="cmd.exe /c pushd \"%V\" && c:\\windows\\system32\\bash.exe" 

Observera att Windows-installationsenheten är inställd som C: \ i REG-filen. Om du har installerat Windows i en annan enhet, redigera REG-filen med Notepad och ändra därefter.

$config[ads_text6] not found

Relaterade Artiklar