Hur tar man bort alternativet Pin to taskbar för en särskild applikation i Windows 7?

Om du har ett värdapplikation som du inte vill fästa i aktivitetsfältet Windows 7 kan du göra det genom att lägga till ett registervärde i applikationsregistreringsområdet. Som standard förhindrar Windows följande värdprocesser från att fästas i aktivitetsfältet.

  1. rundll32.exe
  2. Mshta.exe
  3. Dllhost.exe
  4. APPLAUNCH.EXE
  5. HH.EXE
  6. WinHlp32.exe
  7. mmc.exe

... och andra filnamn definierade i följande registernyckel i strängvärden HostApps, AddRemoveApps och AddRemoveNames

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ FileAssociation

Så här tar du bort kontextmenyn för Pin to Taskbar (och "Pin this program to taskbar") för en viss applikation:

Klicka på Start, skriv Regedit.exe och gå till följande nyckel:

HKEY_CLASSES_ROOT \ Program

Skapa en undernyckel med applikationens namn (säg \ clsidview.exe)

Välj den nyskapade grenen:

HKEY_CLASSES_ROOT \ Program \ clsidview.exe

I det högra fönstret skapar du ett strängvärde med namnet IsHostApp

$config[ads_text6] not found

Avsluta registerredigeraren.

Detta förhindrar att applikationen ("clsidview.exe", i det här exemplet) fästs i Aktivitetsfältet. För mer information, se ämnet Registrera en applikation som en värdprocess på MSDN.

Skärm

Relaterade Artiklar