Hur inaktiverar jag startannonsannonser eller förslag i Windows 10?

Startmenyn för Windows 10 visar ibland några föreslagna länkar, som när du klickar öppnar Windows Store-sidan för den föreslagna appen. Enligt Microsoft görs detta för att förbättra användarupplevelsen och de får inte betalt för att visa de föreslagna länkarna.

Om du klickar på det alternativet öppnas Windows Store-sidan för den appen. Om du gillar det, varför inte installera det?

Om du inte vill se den specifika föreslagna appen högerklickar du på länken och klickar på Visa inte detta förslag .

Klicka på alternativet skulle göra att nästa föreslagna länk (om det finns något nästa i kön) visas.

Inaktivera förslag på Start-menyn

Om du vill inaktivera alla förslag på Start-menyn högerklickar du på skrivbordet, klickar på Anpassa. Klicka på Start och inaktivera alternativet som heter Visas ibland förslag i Start

Här är startlayouten med uppdelningen av slots.

(Bild med tillstånd av Microsoft.com)

Inställning av register

Inställningen "Visar förslag ibland" lagras i följande registernyckel:

 HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Currentversion \ ContentDeliveryManager 

Värde namn: SystemPaneSuggestionsEnabled

Typ: REG_DWORD

Data: 0 eller

(Ställ in 0 för att inaktivera, 1 för att aktivera förslagen)

Relaterade Artiklar