Hur du får åtkomst till de dolda teman i Windows 7

Windows 7 innehåller ytterligare teman som är dolda från temadialogen. De dolda internationella teman lagras i en superdold mapp. Så här får du åtkomst till dolda bakgrundsbilder och teman.

Öppna Windows Explorer och klistra in följande adress:

% WinDir% \ Globalisering \ MCT

Observera att mappen MCT är dold (systemattribut) som standard.

Under MCT-mappen finns följande mappar (MCT-AU, MCT-CA, MCT-GB, MCT-US, MCT-ZA):

Dessa mappar innehåller teman för Australien, Kanada, Storbritannien, USA och Sydafrika. Under varje mapp finns fyra mappar, inklusive en temamapp. Öppna temamappen och dubbelklicka på temafilen för att tillämpa den.

Globaliseringstemat läggs till i listan med Windows-teman i appleten Anpassa.

(Tack Tim)

Ytterligare tips

Du kan också ladda ner fler teman från Microsoft genom att klicka på länken Hämta fler teman online på sidan Anpassa (se bild ovan). Länken leder till Windows 7: Anpassa din PC-sida på Microsoft där du kan ladda ner ytterligare teman för din PC.

Relaterade Artiklar