Hur du anpassar biblioteksikonerna i Windows 7

Windows 7 tillhandahåller inte ett GUI för att ändra ikonerna som visas för bibliotek, och biblioteken använder inte ikonreferenser som finns i desktop.ini-filen. Här är ett trevligt sätt att anpassa bibliotekets ikoner i Windows 7.

Tack till Bogo för detta utmärkta tips!

Ändra bibliotekikonen i Windows 7

1. Starta anteckningar

2. Klicka på Start, skriv följande sökväg och tryck ENTER:

% AppData% \ Microsoft \ Windows \ Libraries

3. Dra biblioteket (som du vill ändra ikonen för) till fönstret för anteckningar.

4. Lägg till följande post efter raden

Path-to-ikon

Till exempel, för att tilldela den 84: e ikonen (index startar från 0) från Shell32.dll, skriver du följande rad:

Shell32.dll, 84

Obs: Raden kan redan existera för standardbibliotek. För anpassade bibliotek måste du lägga till det manuellt.

5. Spara filen och stäng Notepad. Tryck på F5 för att uppdatera biblioteksfönstret för att se om bibliotekikonen har ändrats.

Relaterade Artiklar