Hur du aktiverar det dolda administratörskontot i Windows 10 och tidigare

Det inbyggda administratörskontot har ett tomt lösenord och hålls som standard inaktiverat i Windows. Om du behöver aktivera detta dolda administratörskonto för felsökningsändamål, till exempel för att fixa ett programinstallationsproblem eller fixa behörigheter, kan du aktivera kontot med kommandoraden för nettanvändare.

Aktivera det inbyggda administratörskontot i Windows

Öppna upphöjd kommandotolken och kör följande kommando:

 nettanvändaradministratör / aktiv: ja 

Detta aktiverar det inbyggda administratörskontot och visar det på inloggningsskärmen. Detta konto har ett tomt lösenord som standard.

RELATERADE: Om du inte kan logga in på ditt användarkonto i Windows 10 kan du aktivera det inbyggda administratörskontot via Windows 10 Återställningsalternativ. Se artikeln Hur man aktiverar den inbyggda administratören i Windows 10 via återställningsalternativ för mer information.

Du kan kontrollera status för administratörskontot med följande kommando.

 nettanvändaradministratör 

Fältet "Konto aktivt" anger om kontot är aktiverat eller inte. När du har avslutat de nödvändiga uppgifterna med administratörskontot, se till att inaktivera kontot (rekommenderas) med följande kommando.

 nettanvändaradministratör / aktiv: nej 

Här är en situation (förlorat lösenord för administratörskonto eller administratörsbehörighet) där du måste aktivera det inbyggda administratörskontot. För mer information, se artikeln Fix: Lost administratörsrättigheter eller lösenord i Windows 10

Relaterade Artiklar