Hitta IP-adressen för en Mapped Network-enhet i Windows

Nätverksandelar åtkomst till sina UNC-vägar (börja med \\ ). För ofta åtkomna nätverksandelar kan UNC-sökvägen mappas till en enhetsbokstav i Windows. Du undrar kanske hur du hittar IP-adressen till en mappad nätverksenhet - dvs. IP: n för nätverksdatorn som är värd för den delade mappen. Det här inlägget berättar hur du hittar det.

RELATERADE: [Fix] Nätverksdatorer visas inte i Windows 10 File Explorer

Hitta IP-adressen för en Mapped Network-enhet i Windows

Låt oss säga att du har kartlagt ett enhetsbrev för \\media-pc\shared och tilldelat Z: enhetsbrevet till det. Nätverksdatornamnet visas vanligtvis nära den mappade enhetsbokstaven när du visar det i File Explorer.

För att få datorns IP-adress (mappad enhetsdator-PC), öppna ett kommandotolk-fönster och skriv:

 ping -4 

Exempel:

 ping media-pc -4 

Detta visar datorns IPv4-adress. Om -4 omkopplaren inte används ser du IPv6-adressen istället.

RELATERADE: Hur man delar filer och skrivare utan hemgrupp i Windows 10

Använd kommandotolken, för att hitta datornamnet som är värd för den delade mappen, kör kommandot netbruk.

När du hittar datornamnet, ping det.

Ping returnerar IPv4-adressen till datorn med namnet media-pc .

Relaterade Artiklar