Gör Edge-öppna flikar från den senaste surfningssessionen vid varje start

Microsoft Edge, som alla andra stora webbläsare på marknaden, har förmågan att spara dina flik sessioner när du stänger webbläsaren. Du kan låta Edge öppna alla flikar från din senaste surfningssession när du startar den.

Öppna flikar från senaste surfningssessionen i Edge

Starta Microsoft Edge, klicka på More-ikonen (med tre punkter) och klicka på Inställningar.

Välj "Tidigare sidor" i listrutan "Öppna Microsoft Edge med".

Det är allt! Från och med nu kommer Edge att öppna dina senaste besökta webbplatser vid varje start.

Oavsett vilket alternativ du väljer i listrutan sparar Microsoft Edge när du stänger av, sessionhistoriken som standard i mappen Recovery store här.

 % Localappdata% \ paket \ Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe \ AC \ Microsoft Edge \ Användare \ Default \ Recovery \ Active 

Om du väljer alternativet "Tidigare sidor" i rullgardinsmen får Edge den senaste sparade informationen om återställning och öppnar den specifika uppsättningen flikar eller bläddringssession vid start.

Mappen "Återställning" spelas också upp när webbläsaren kraschar och måste återställa de senast besökta sidorna efter återställning.

Relaterade Artiklar