Google Chrome Start Screen Tile Icon Large (Fix)

Baserat på fixen som publicerades på Krusted.com för problem med Google Chrome-brickans ikonstorlek i Windows 10-startskärmen, skrev jag ett litet Vbscript för att automatisera processen. Det här skriptet kan vara praktiskt eftersom du behöver upprepa fixen igen varje gång du har uppdaterat Google Chrome.

Så här visas Google Chrome-ikonen i Start som standard.

Efter att ha bytt namn på Chrome.VisualElementsManifest.xml i Google Chrome-programkatalogen och "uppdaterat" Chrome-genvägen i "% appdata% \ Microsoft \ windows \ Start Menu \ Programs" visas nu Chrome-ikonen korrekt.

Ladda ner ChromeTileFix.vbs (zippad)

Skriptet letar efter Chrome-genväg i mappen Start Menu \ Programs, hittar genvägsens sökväg (där Chrome är installerat) och byter namn på filen Chrome.VisualElementsManifest.xml om den finns. För att uppdatera Start-skärmen skriver skriptet till den befintliga Google Chrome-genvägen för att uppdatera posten "Datum modifierad".

Observera att skriptet körs upphöjd som standard. Om du har Google Chrome installerat i din användarprofil kan du ändra skriptet så att det inte blir förhöjt.

Relaterade Artiklar