Fixbibliotek är dolda och visas tomma i Windows 7

När du öppnar Windows Explorer i din Windows 7-dator kan bibliotekmappen vara helt tom. Ingenting kan hända när du högerklickar på "Bibliotek" -länken i navigeringsfönstret och väljer Återställ standardbibliotek .

Detta kan hända om biblioteksfilerna döljs av misstag av användaren. För att återställa / ta bort biblioteken måste du ta bort att "dolda" attributet från varje .library-ms-fil, som finns i följande katalog:

% AppData% \ Microsoft \ Windows \ Libraries

För att göra det, öppna ett kommandotolken (cmd.exe) och skriv följande kommando:

attrib -h "% ​​AppData% \ Microsoft \ Windows \ Libraries \ *. bibliotek-ms"

Tryck på {ENTER}, logga in och logga in tillbaka till ditt användarkonto. Biblioteken bör nu visas korrekt.

Obs! Om du av misstag hade raderat ett av de fyra standardbiblioteken (Dokument, Musik, Bilder eller Videor) kan du återställa det genom att högerklicka på Bibliotek (i navigationsfönstret) och sedan klicka på Återställ standardbibliotek .

Relaterade Artiklar