Fixa skicka sida med e-postalternativ grått i Internet Explorer

När du försöker skicka en webbsida eller länk via e-post via Arkiv - Skicka- menyn i Internet Explorer, kan alternativen Sida via e-post ... och Länk med e-post ... dimmas / gråas ut. Detta händer om en standardmailklient inte är korrekt inställd. Använd instruktionerna nedan för att återställa standardmailklienten.

Följ dessa steg för att lösa problemet.

1. Öppna Kontrollpanelen, standardprogram

2. Klicka på Ställ in programåtkomst och datorinställningar

3. Klicka på Anpassad och välj din e-postklient (till exempel Microsoft Outlook )

(Om användarkontokontroll är aktiverad ombeds du om ett administratörslösenord eller för bekräftelse efter att du följer steg 2 ovan. När prompten visas, skriv ditt lösenord eller klicka på Fortsätt.)

4. Klicka på OK

Obs: Windows 7 och högre versioner inkluderar inte en e-postklient som standard. Du måste installera en e-postklient som Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook (inte gratis) separat för att använda funktionen Skicka till e-post.

Se även

Fel "Det finns inget e-postprogram associerat för att utföra den begärda åtgärden" När du skickar fil till e-post

Hur skickar jag bilagor till e-post med e-post-appen och filutforskaren i Windows 10?

Relaterade Artiklar