Fixa RSS-uppdateringsproblem genom att återställa feedsdatabasen i Internet Explorer 7

På senare tid har synkroniseringen av Internet Explorer 7 slutat fungera i min Windows Vista-dator. Kommandot Uppdatera allt från Feeds explorer-dialogen i Internet Explorer gjorde ingenting. Och manuellt msfeedssync.exe forcesync kommandoraden msfeedssync.exe forcesync hjälpte inte heller. Med hjälp av Process Explorer kunde jag se processen msfeedssync.exe köras en sekund och avslutas.

I mitt fall var problemet inte med feed-synkroniseringsuppgiften eller Task Scheduler utan en skadad databas för Feed Store ( FeedsStore.feedsdb-ms ). Jag exporterade Feeds till en .OPML-fil med hjälp av Internet Explorer: s Import och Export Wizard, raderade Feeds-databasen (och prenumererade flöden) och importerade sedan Feeds igen. Det fixade problemet!

Lösning

Steg 1 - Exportera RSS-flöden i Internet Explorer

Steg 2 - Återställ Feeds-butiken

Använd dessa steg för att återställa Feeds-databasen:

  1. Du måste stänga alla instanser av Internet Explorer först.
  2. Öppna sedan följande mapp:
     % Localappdata% \ Microsoft \ Feeds 

    Mappen ovan innehåller listan över flöden som du prenumererade på med Internet Explorer.

  3. Ta bort alla filer i den mappen.

Steg 3 - Importera RSS-flödena igenom .opml- filen du skapade i steg 1.

Relaterade Artiklar