Fixa delningsfel för Internetanslutning Noll eller 80004005 i Windows 7

När du försöker aktivera delning av Internetanslutning i din Windows 7-dator via dina nätverksanslutningsegenskaper kan något av följande fel uppstå:

Ett fel inträffade vid aktivering av delning av internetanslutning. (null)

-eller-

Det går inte att aktivera delad åtkomst. Fel 0x80004005: Ospecificerat fel

För att lösa problemet, se till att följande tjänster startas och körs:

  • Basfiltreringsmotor (automatisk)
  • Nätverksanslutningar (manuell)
  • Remote Access Connection Manager (manuell)
  • Windows-hanteringsinstrumentation (automatisk)
  • Windows-brandvägg (automatisk)

För att ICS ska fungera måste Windows Firewall- tjänst vara aktiverad, även om Windows Firewall inte är listad som ett av ICS-beroenden.

Starta Services MMC ( Services.msc ) för att aktivera en tjänst. Dubbelklicka på en tjänst, ställ in servicestarttypen enligt ovan och klicka på Start för att starta tjänsten. Installering av en tredje parts brandväggsprogram avaktiverar Windows Firewall-tjänsten. För att ICS ska fungera måste du aktivera / starta Windows Firewall-tjänsten igen.

Relaterade Artiklar