Fix Services MMC Extended View är tomt i Windows 7 / Vista / XP

Den utvidgade vyn över Services Management Console ( services.msc ) visar servicebeskrivningen och har också länkar till Start- eller Stop-tjänster. I vissa system kan den utökade vyn verka tom, som i figuren nedan:

Detta har att göra med trasig JScript.dll- registrering. För att åtgärda problemet loggar du in som administratör eller motsvarande och kör sedan följande kommando från Start, Run dialog:

regsvr32.exe jscript.dll

Tryck enter}

Du bör se utgången " DllRegisterServer i jscript.dll lyckades. "

regsvr32.exe mmcndmgr.dll

Detta fixar den utvidgade vyn. Stäng och öppna Services MMC igen.

Relaterade Artiklar