Fix för RICHTX32.OCX-komponentfel när du kör ett program

När du kör ett program som byggdes med (klassisk) Visual Basic 6.0 kan följande felmeddelande uppstå och programmet avslutas.

Komponenten 'RICHTX32.OCX' eller ett av dess beroenden är inte korrekt registrerade: en fil saknas eller ogiltig.

Detta händer om programmet använder Rich TextBox ActiveX-kontroll (RichTx32.ocx), men inte inkluderar ActiveX-filen i installationspaketet. Denna runtime ingår inte i Windows och är tänkt att distribueras tillsammans med programmet. Och RichTx32.ocx ActiveX-kontroll ingår inte heller i VB6-körningens distributionspaket från Microsoft.

Ladda ner RichTx32.ocx

Du kan ladda ner den här: RichTx32.zip. Packa upp arkivet och extrahera filen RichTx32.ocx till en av dessa mappar:

I Windows 32-bitarssystem extraherar du filen till C:\Windows\System32

I Windows 64-bitarssystem extraherar du filen till C:\Windows\SysWOW64

Registrera OCX

Du måste registrera RichTx32.ocx-modulen med hjälp av följande kommando från upphöjd eller Admin Command Prompt.

För Windows 32-bitars

 regsvr32.exe% systemroot% \ system32 \ RICHTX32.OCX 

För Windows 64-bitars

 % system32 \ syswow64 \ regsvr32.exe% systemroot% \ syswow64 \ RICHTX32.OCX 

Du bör se meddelandet DllRegisterServer i C: \ WINDOWS \ system32 \ RICHTX32.OCX lyckades. efter att ha kört ovanstående kommando.

Relaterade Artiklar