Fix Open med ”Välj en annan app” Felprogram som inte är kopplat till Windows 10

När du högerklickar på en fil och väljer Öppna med ... i en Windows 10-dator kan följande fel visas:

Den här filen har inget program associerat för att utföra denna åtgärd. Installera ett program eller, om ett redan är installerat, skapa en associering i kontrollpanelen för Standardprogram.

Eller om menyn Öppna med ... expanderar och du klickar på alternativet Välj en annan app i undermenyn kan samma fel ses.

Detta händer om följande register, dess undernycklar eller några av dess värden saknas:

 HKEY_CLASSES_ROOT \ Okänd 

För att åtgärda problemet, ladda ner w10_unknown.zip, packa upp och köra den bifogade REG-filen w10_unknown.reg.

Obs: Denna REG-fil ska endast användas i Windows 10-system. För en version av Windows XP, Vista och 7 av denna fix, kolla in den här sidan.

Här är innehållet i REG-filen:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown] "AlwaysShowExt"="" "QueryClassStore"="" "TypeOverlay"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\DefaultIcon] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, 00, 68, 00, \ 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 30, 00, 00, 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell] @="openas" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\InvokeDefaultVerbInOtherProcess] "ProgrammaticAccessOnly"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\InvokeDefaultVerbInOtherProcess\command] "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\Open] "MultiSelectModel"="Single" "ProgrammaticAccessOnly"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\Open\command] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 4f, 00, 70, 00, \ 65, 00, 6e, 00, 57, 00, 69, 00, 74, 00, 68, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 22, 00, 25, \ 00, 31, 00, 22, 00, 00, 00 "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas] "MultiSelectModel"="Single" @=hex(2):40, 00, 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, \ 00, 25, 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, 00, \ 68, 00, 65, 00, 6c, 00, 6c, 00, 33, 00, 32, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 2c, 00, 2d, 00, 35, \ 00, 33, 00, 37, 00, 36, 00, 00, 00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas\command] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 4f, 00, 70, 00, \ 65, 00, 6e, 00, 57, 00, 69, 00, 74, 00, 68, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 22, 00, 25, \ 00, 31, 00, 22, 00, 00, 00 "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\OpenWithSetDefaultOn] "MultiSelectModel"="Single" "ProgrammaticAccessOnly"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\OpenWithSetDefaultOn\command] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, \ 00, 5c, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 4f, 00, 70, 00, \ 65, 00, 6e, 00, 57, 00, 69, 00, 74, 00, 68, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 2d, 00, 6f, \ 00, 76, 00, 65, 00, 72, 00, 72, 00, 69, 00, 64, 00, 65, 00, 20, 00, 22, 00, 25, 00, 31, 00, 22, 00, \ 00, 00 "DelegateExecute"="{e44e9428-bdbc-4987-a099-40dc8fd255e7}" 

Relaterade Artiklar