Fel 0x80070091 “Katalogen är inte tom” vid radering eller kopiering av en mapp

När du försöker ta bort en mapp eller kopiera den till en annan plats eller enhet kan följande fel dyka upp:

Avbruten åtgärd.

Ett oväntat fel hindrar dig från att ta bort mappen. Om du fortsätter att få det här felet kan du använda felkoden för att söka efter hjälp med det här problemet.

Fel 0x80070091: Katalogen är inte tom.

[Försök igen] [Hoppa över] [Avbryt]

Steg 1: Prova att byta namn på mappen

Se om att byta namn på mappen hjälper. Om mappnamnet är office docs lägga till ett bindestreck eller utropstecken i slutet av filen eller mappnamnet office docs! .

Försök nu ta bort eller kopiera mappen. Om det inte hjälper, prova Step 2 .

Steg 2: Kör Chkdsk eller Disk-felkontroll

 1. Öppna File Explorer
 2. Högerklicka på enhetsbokstaven där mappen finns och klicka på Egenskaper.
 3. Välj Verktyg och klicka på knappen Kontrollera under Felkontroll.

 4. Trots att Windows säger att det inte är nödvändigt att kontrollera hårddisken, klickar du på Scan-enhet ändå.

 5. När skivfelkontrollen är klar kan du klicka på länken Detaljer i dialogrutan.

  Om du klickar på Visa detaljer startar du händelsevisaren och öppnar exakt skivfelkontrollpost i applikationsloggen.

  Här är ett exempel på en post:

  Diskfelkontroll - Resultat i applikationshändelselogg

   Chkdsk was executed in scan mode on a volume snapshot. Checking file system on D: Stage 1: Examining basic file system structure ... 41216 file records processed. File verification completed. 0 large file records processed. 0 bad file records processed. Stage 2: Examining file name linkage ... 43044 index entries processed. Index verification completed. Stage 3: Examining security descriptors ... Security descriptor verification completed. 915 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 34431536 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. Windows has scanned the file system and found no problems. No further action is required. 283583487 KB total disk space. 54862240 KB in 12528 files. 3588 KB in 916 indexes. 149583 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 228568076 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 70895871 total allocation units on disk. 57142019 allocation units available on disk. ---------------------------------------------------------------------- Stage 1: Examining basic file system structure ... Stage 2: Examining file name linkage ... Stage 3: Examining security descriptors ... 

Det borde fixa fel "0x80070091: Katalogen är inte tom", "Kan inte radera mapp" eller liknande felmeddelanden orsakade av filsystem / diskfel.

Relaterade Artiklar