Ett verktyg för att ta bort filtyper i Windows 7 och Vista

Här är ett verktyg som hjälper dig att ta bort en filtyp snabbt i din Windows Vista- eller Windows 7-dator utan att behöva redigera registret manuellt. Windows 7 & Vista tillhandahåller inget GUI-alternativ för att odela filtyper, vilket uppstår behovet av ett sådant verktyg nedan.

Relaterad artikel: Hur tar man bort en filassociation med registerredigeraren?

Koppla bort filtyper i Windows 7 och Windows Vista

  • Ladda ner unassoc.zip och spara på Desktop
  • Extrahera innehållet till en mapp och kör filen unassoc.exe
  • Välj filtyp från listan
  • Klicka på Ta bort filassociation (användare)

Den användarspecifika föreningen för den valda filtypen tas nu bort från registret. Systemet kommer nu att använda de globala filassocieringsinställningarna.

Mer information

KommandoBeskrivning
Ta bort filassociation (användare)Tar bort den användarspecifika föreningen (via dialogrutan Öppna med ) för den valda filtypen. Observera att den här knappen förblir nedtonad om det inte finns någon användarspecifik associering för filtypen.
Radera filtypTar bort filtypen helt från registret. Både användarspecifika och globala föreningar för den valda filtypen tas bort.
Uppdatera listanUppdaterar listans innehåll.
$config[ads_text6] not found

Relaterade Artiklar